Programa de d’estudis del nivell 2 intermedi

– Va dirigit als que coneixen la tècnica elemental per a jugar als escacs i desitgen desenrotllar-la.
– Correspon este nivell, a la 1ª Categoria Nacional.
– El temari es compon de 3 cursos, a realitzar:

a) En el Club d’Escacs Tabiya Alcoi.
Cursos que s’impartixen cada un en 1 any o temporada d’escacs.
Duració: 9 mesos (d’Octubre a Juny, inclosos).
Sessions: 2 hores setmanals com a mínim.

b) En els Centres Educatius.
Cursos que s’impartixen cada un en 2 anys escolars.
Duració: 8 mesos (d’Octubre a Maig, inclosos).
Sessions: 1 hora setmanal com a mínim.

c) En Associacions i Entitats Culturals.
Duració i sessions a establir amb l’objectiu que es pretenga.

Els 3 cursos que es compon el temari, també es poden realitzar en el Club d’Escacs per mitjà de Cursos Intensius d’Estiu.
Duració: 2 mesos (Juliol i Agost).
Sessions: 2 ó 3 hores setmanals com a mínim.

Els Cursos Especials d’este Nivell, són per a realitzar-los en el Club d’Escacs a l’estiu.
Duració: 2 mesos (Juliol i Agost).
Sessions: 2 ó 3 hores setmanals com a mínim