L’Escola d’Escacs

DESENROTLLAMENT DEL PROGRAMA TÈCNIC

Des del Club d’Escacs Tabiya Alcoi, entenem que la pràctica dels escacs comporta al ser humà a formar-se i desenrotllar-se intel•lectualment. L’Escola d’Escacs del Club d’Escacs Tabiya Alcoi, va nàixer alhora que el Club, a l’Octubre de 1993.

I es va crear precisament per al que manifesta al principi, és a dir, per a potenciar el desenrotllament intel•lectual i humà d’aquelles persones interessades en els escacs.

Els fins que pretén l’Escola d’Escacs són:

a) La formació d’escaquistes, a través de l’ensenyança per a l’aprenentatge dels escacs.

b) Donar la instrucció i formació adequada per mitjà de classes d’escacs, que permeta progressar en la comprensió d’este joc, a les persones interessades en això.

La funció de l’ensenyança per a l’aprenentatge dels escacs és la de donar al jugador els coneixements necessaris per a posar-los en pràctica, a fi que puga resoldre amb èxit, aquelles situacions que se li presenten en el transcurs de la partida d’escacs.

La Direcció Tècnica de les classes és realitzada pel Club d’Escacs Tabiya Alcoi, amb els seus Monitors, estant al capdavant d’ells Ximo Corbí Martí, Director de l’Escola i Monitor Nacional d’Escacs.

Escacs en el Tauler Mural