La metodología de L’Escola D’Escacs

L’educació en els escacs requerix d’una metodologia adequada, basada a impartir classes d’escacs, per mitjà del desenrotllament de Cursos adaptats al nivell de joc i coneixements dels alumnes, unit a la posada en pràctica dels següents punts importants.

1- S’establiran els grups reduïts d’alumnes en funció dels seus coneixements i edats, tractant que tots els alumnes d’un mateix grup, tinguen aproximadament el mateix nivell de joc, per a assegurar la qualitat de les lliçons.

2- Per endavant, i a fi de col•locar l’alumne en el grup adequat i en el Nivell corresponent, el personal docent de l’Escola d’Escacs, procedirà a esbrinar el nivell de joc i coneixements de l’alumne, per mitjà d’una entrevista ajedrecística personal, que podrà incloure el joc de partides amistoses, i presentació per part de l’alumne de les seues pròpies partides que haja jugat amb anterioritat.

3- En tots els Temes dels Cursos, hi ha exercicis, exemples pràctics i partides il•lustratives, a fi de donar una major participació als alumnes en els comentaris.

4- En prou moments del Curs, els alumnes eixiran davant del tauler mural, per a explicar les seues idees, sent corregits pel Professor i els seus companys. Així, cada orador podrà comprovar els seus progressos en l’anàlisi.

5- En cada grup d’alumnes es disputarà un torneig d’escacs. Estes partides són molt importants per a comentar-les davant del tauler mural, perquè així podem comprovar com es conduïxen els alumnes durant una partida, com es concentren, com utilitzen el temps, si són prou rigorosos, i si són dialogants.

6- Els alumnes no sols han de sentir-se estimulats pels escacs, sinó també han d’aprendre a relacionar-se equilibrada i constructivament amb els altres companys, comportant-se amb respecte i de manera solidària, rebutjant discriminacions.

7- S’orientarà a l’alumne perquè a més de l’esport intel•lectual i mental dels escacs, practique l’esport físic i el contacte amb la Naturalesa, a fi d’adoptar hàbits dirigits a viure en salut.

A l’anar acompanyat el desenrotllament dels Cursos, de la posada en pràctica dels punts esmentats amb anterioritat, podrem fer una fitxa personal de cada alumne, on donarem un diagnòstic amb les seues conseqüents recomanacions, per a desenrotllar les parts fortes i corregir les parts dèbils de cada alumne.

chicos-jugando