Fitxa tècnica de L’Escola D’Escacs

Director: Joaquín Corbí Martí.
Monitor Nacional d’Escacs.

– Classes d’escacs impartits per Professors titulats, a desenrotllar a través de Cursos adaptats a cada Nivell.


c) Departament de Psicología
Servici gratuït per als nostres alumnes que ho necessiten.
Coordinadors: Llicenciats en Psicologia.

– L’Escola d’Escacs podrà ajudar els seus alumnes econòmicament, i en la seua formació cultural i esportiva, a través del:

ajedrez-herramienta

a) Departament de Promoció del Club d’Escacs Tabiya Alcoi, que podrà concedir beques i patrocinacions per als alumnes que destaquen pel seu talent.

– Els alumnes es configuraran en grups reduïts, en funció dels seus coneixements i edats.

– Com a complement i ajuda a la seua formació educativa, els alumnes disposaran dels següents servicis, que el Club d’Escacs Tabiya Alcoi posa a la seua disposició:

a) Biblioteca
Servici gratuït per als nostres alumnes.
Llibres amens espanyols i estrangers.
Revistes espanyoles i estrangeres.

b) Departament de Pedagogía
Servici gratuït per als nostres alumnes que ho necessiten.
Coordinadors: Llicenciats en Pedagogia.