El Mètode de d’ensenyança

Les idees bàsiques a seguir que configuraran el mètode d’ensenyança són:

a) Preparar els alumnes per a l’autoanàlisi, a fi de ser autosuficients per a analitzar.

b) Promoure la disciplina i la creativitat.

dibujo2El principal propòsit serà la penetració en l’ànima dels escacs de l’alumne.

Per a això, la metodologia que utilitzarem en l’Escola d’Escacs, serà fonamentalment la que va posar en pràctica l’exCampió del Món Mijaíl Botvinnik, i les que es deriven d’ella, i que tan bons resultats ha donat.

Tot això ben estructurat, planificat i organitzat, perquè vaja augmentant de forma progressiva, i siga de fàcil comprensió i enteniment per a l’alumne.